Lider: SC ONITRADE Ltd. SRL

Perfecționarea Cadrelor de Conducere în Regiunea
Nord-Est

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/227/3/8/118061

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE

NORD-EST

JUDEȚELE

Bacău • Botoșani • Neamț • Vaslui • Iași • Suceava

PCNE

Cuprins

Scopul și
obiectivele

Perioada: 2014-2020 Valoare totală proiect: 3.799.833,06 lei

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode practice, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC)/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI), dar și sprijinirea întreprinderilor care îsi desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderile care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economicer, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar și în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor.

banner

Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POCU, prin dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, atât pentru cei 506 beneficiari direcți ai activităților de formare, cât si pentru cele 55 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Promovarea în rândul angajatorilor care își desfășoară activitate sau care intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OS2. Încurajarea formării profesionale în rândul managerilor din cadrul întreprinderilor care intenționează sau își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OS3. Încurajarea formării profesionale în rândul angajaților din departamentele de resurse umane din cadrul întreprinderilor care intenționează să își desfășoare sau își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OS4. Sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/ domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar și sprijin în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor.

Grup țintă

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 506 persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial) care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv (turism şi ecoturism, textile şi pielărie, industrii creative, industria auto şi component, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, procesare alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie agricultura, silvicultură, pescuit şi acvacultură, biofarmaceutică şi biotehnologii)

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

sunt angajate în cadrul unei întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare eocnomice și în corelare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior; îsi desfășoară activitatea în regiunea Nord Est.

Din cele 506 persoane, 110 persoane vor fi din categoria angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial) care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.), 44 de persoane din categoria persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane și 352 de persoane din categoria antreprenori care își gestionează propriile afaceri. În același timp, cel puțin 253 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Activități

Echipa Manager de proiect – Maria MORARIU

A1.1. Planificarea, organizarea și derularea de campanii de informare și conștientizare grup țintă privind importanța participării angajaților la programe de formare continuă

A2.1. Recrutare și selecție a 462 de manageri și antreprenori (GT 1 și GT2)

A2.2. Derulare program de formare Antreprenorială

A2.3. Derulare program de formare Manager de inovare

A2.4. Organizare cursuri mini MBA

A2.5. Evaluare și monitorizare performanțe Grup Țintă implicat în programele de formare

A2.6. Organizare conferințe de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și manageriale

A3.1. Recrutare și selecție GT 3 (angajați în departamentele de resurse umane)

A3.2. Derulare program de formare Manager resurse umane

A3.3. Organizare workshop-uri și seminarii informale recunoscute în companii

A3.4. Evaluare și monitorizare performanțe Grup Țintă implicat in programele de formare

A4.1. Verificare și selecție întreprinderi

A4.2. Furnizare de sprijin pentru cel puțin 55 de întreprinderi selectate în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii

A4.3. Organizarea de workshop-uri și conferințe de dezvoltare a abilităților de planificare strategică

A4.4. Dezvoltare și implementare platformă de planificare strategică la nivelul celor 55 de companii

AT1.1. - Management de proiect

Rezultate preconizate

Contact: onitrade@yahoo.com

110 manageri, 352 antreprenori si 44 angajati ai departamentelor de resurse umane din aceste intreprinderi isi vor dezvolta competentele si vor avea capacitatea sa raspunda nevoilor de crestere a sectoarelor competitive in care isi desfasoara activitatea.

506

Persoane identificate,
Recrutate și Formate

25

Persoane participante
la curs mini MBA

1

curs mini MBA

506

Kit-uri formare

1

Platforma de recrutare GT

6

Evenimente de informare
si constientizare

5

Conferințe de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și manageriale

1

Platformă de informare și constientizare

2

Workshopuri
seminarii de formane manager RU

55

Intreprinderi identificate

55

Planificări strategice elaborate

2

Workshopuri

2

Workshop-uri și conferințe de dezvoltare
a abilităților de planificare strategică

55

Intreprinderi participante la workshop-uri
și conferințe de dezvoltare a abilităților
de planificare strategică

1

Platformă de monitorizare și implementare activitate strategică

506

Pachete de materiale promoționale de informare și conștientizare

Buget

Valoarea totală a proiectului este de 3.799.833,06 lei

Din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de
3.067.702,19 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 541.359,21 lei

Și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 190.771,66 lei

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” ”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro